جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فطریه سال ۹۱

میزان فطریه و کفاره سال ۹۱

      آیات عظام سیستانی، وحیدخراسانی، نوری‌همدانی و مکارم شیرازی نظر خود را درباره میزان فطریه و کفاره اعلام کردند... ...