سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فضل الهی

عوامل محرومیت از فضل الهی

انسانها با خطا و اشتباه در زندگی و انتخاب راه ناشایست، خود را از مسیر الهی و فیوضات خداوندی دور کرده و در مسیری قرار می گیرند که آنها را به ناکجا آباد می برد. آنان با...