یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فضانورد

با پیرترین فضانورد دنیا آشناشوید!!

با پیرترین فضانورد دنیا آشناشوید!! جان گلن پیرترین فضانورد جهان در سن ۹۵ سالگی درگذشت جان گلن  پیرترین فضانورد جهان در سن ۹۵ سالگی درگذشت.   پیرترین فضانورد...