شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فصل دوم ستایش چه بازیگرانی بازی میکنند

سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!

      سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!     سریال ستایش بالاخره با پایان نیمه خوش! تمام شد. در باره این سریال و آنچه که مخاطب خود عرضه کرد می توان از...