دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فروش یک شهر با تمامی سکنه! ، فروش ، یک ، شهر ، با ، تمامی ، سکنه!

فروش یک شهر با تمامی سکنه!

ایران : باربارا والکر، شهردار این منطقه که بصورت موروثی این سمت را کسب کرده، معتقد است به تنهایی قادر به اداره شهر نیست و قصد دارد این شهرک را در ازای مبلغ خوبی به شخص...