شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فروش پسته سي هزار توماني

پسته ۳۰هزارتوماني كجا مي فروشند؟

  معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: از امروز علاوه بر نمایشگاه‌های بهاره سطح استان، در ۲۷۰ مرکز آجیل فروشی، پسته ۳۰هزار تومانی توزیع می شود ....