یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فروش زنان شوهردار درافغانستان! /عکس

فروش زنان شوهردار درافغانستان! /عکس

خرید و فروش زنان افغان در ایالت تنگرهار افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است و در هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد به نقل از ره به ری، اخبار رسیده از تنگرهار...