دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرود اضطراری هواپیما به خاطر طوفان در کراچی