پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی

فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در تهران

ساعت هشت و پنج دقیقه امشب یک هواپیمای مسافری آمریکایی که از دوحه به مقصد استانبول در حرکت بود هنگام عبور از آسمان ایران ضمن تماس با برج مراقبت فرودگاه حضرت امام (ره)...