یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرود اضطراریبه خاطر طوفان در کراچی