سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرودگاه مهراباد

فرود اضطراري هواپيماي آلماني در تهران

فرود اضطراري هواپيماي آلماني در تهران هواپيماي ايرباس ايربرلين بعلت وخامت حال يكي از مسافران در فرودگاه مهراباد فرود اضطراري كرد. فرود اضطراري هواپيماي آلماني در...