یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرودگاه آتاتورک بعد از کودتای ترکیه