پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرمان كشف حجاب

فرمان كشف حجاب جمعه صادر ميشود

با پخش قسمت نوزدهم سریال تلویزیونی کلاه پهلوی، فرمان کشف حجاب در سامان صادر شده و شادی در اولین قدم، تهمینه معلم مدرسه را مجبور به برداشتن چادر در مقابل مردان سامان...