دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرزند کشی

فرزند کشی؛ ته خط امید به زندگی

آمار خودکشی زنگ خطری است که باید آن را بسیار جدی گرفت، فرزندکشی را باید جدی گرفت همه این‌ها نشان می‌دهد جامعه ما و آدم‌هایش سالم نیستند. پارسینه: برخی از حیوانات...