دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرزندی

لغو قانون تک فرزندی در چین

دولت چین با هدف جلوگیری از پیرتر شدن جمعیت این کشور اجرای قانون تک فرزندی را در سراسر چین لغو کرد.     در ادامه مطلب...     ...