سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرخ نژاد

حقوق ماهانه ۸۰ میلیونی فرخ نژاد!

حتما بخوانید: از حقوق ماهانه 80 میلیونی فرخ نژاد، تا فیلم دو میلیاردی حوزه که در چند اتاق می گذرد و فیلمی که برای به سود رسیدن باید 18 میلیارد بفروشد! + میزگرد تهیه...