یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

فرانس ۲۴

فرانس ۲۴: سارکوزی سگ دست‌آموز مرکل

شبکه فرانس ۲۴ ضمن گزارشی که به نظرات مردم برخی کشورها نسبت به رئیس‌جمهور فرانسه اختصاص داشت اذعان کرد که مردم کشور بحران‌زده یونان، نیکلا سارکوزی را “سگ دست‌آموز...