دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرار از اعدام

شکست نقشه هالیوودی برای فرار از اعدام

سه متهم حمله به خودروی حامل زندانیان که مامور محافظ زندان را به شهادت رسانده بودند در جریان بازسازی صحنه قتل به تشریح نقشه هالیوودی خود برای فراری دادن مرد اعدامی...