یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

فتوای داعش

فتوای جدید و عجیب داعش در مورد گربه‌ !

فتوای جدید و عجیب داعش در مورد گربه‌ ! داعش از زمان تسلط بر موصل، بر اساس دیدگاه و عقاید خود، ده ها فتوای عجیب صادر کرده است فتوای جدید و عجیب داعش در مورد گربه‌...