چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی همراه مادر به دادگاه رفت

خبرگزاری ایسنا: فاطمه هاشمی به همراه یاسر هاشمی و عفت مرعشی و همچنین سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی وکیل‌مدافع خود وارد شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در...