شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فاحشه‌

چطور برای منافقین فاحشه‌ شدم

اگر من امکانات داشتم یک کتاب قطور از شکنجه هایی که سازمان بر سر امثال من و هزاران زن دیگر آورده بودند می نوشتم تا ملت ایران بدانند این مجاهدین چقدر کثیف هستند اما کسی...