دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فاجعهبار

نتیجه فاجعه‌بار آلودگی‌ هوای عسلویه

«هفته گذشته در شهر مشهد قصد اهداء خون داشتم ولی بعد از آنکه متوجه شدند از ا‌هالی منطقه عسلویه هستم با این استدلال که خون شما قابلیت استفاده ندارد از من خون‌گیری...