یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

فائقه آتشین (گوگوش) قبل از خروج از ایران