غیاب دنیزلی

آغاز تمرینات پرسپولیس در غیاب دنیزلی

تمرین امروز پرسپولیس ها یک مهمان ویژه دارد،آسمیر دروازه بان این تیم که به تازگی به جمع سرخپوشان اضافه شده است. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...