دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

غيبت

یافته های جدید محققان در مورد غیبت

صحبت درباره فردی که در جمع حاضر نیست، خصلت پسندیده‌ای به شمار نمی‌آید، اما جوامع برای تداوم بقای خود به آن احتیاح دارند. ما با صحبت درباره افراد غایب، به همدیگر در...