شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

غول اقتصاد آسیا

توافق تاریخی سه غول اقتصادی آسیا

سه غول اقتصادی شرقی اروپا به امضای یک تفاهم نامه سرمایه گذاری آزاد بین یکدیگر نزدیک شدند؛ تفاهم نامه ای که می تواند مقدمه ای برای اجرای قانون تجارت آزاد بین این سه...