سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

غلبه بر مشکلات

راهی برای پیروز شدن و غلبه بر مشکلات

براى پیشرفت و پیروزى بر مشکلات دو رکن اساسى لازم است، یکى پایگاه نیرومند درونى و دیگر تکیه گاه محکم برونى، در آیات قرآن به این دو رکن اساسى با تعبیر “صبر” و “صلوة”...