یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

غرق شدن 5 ایرانی در ترکیه

۵ ایرانی در سواحل ترکیه غرق شدند!!

5 ایرانی در سواحل ترکیه غرق شدند!! بر اثر واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل غربی ترکیه پنج ایرانی که یکی از آنان کودکی خردسال بود غرق شدند. غرق شدن پنج...