یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

غذای ایرانی

کوفته ایرانی به سبک و ذائقه چینی

کوفته ایرانی به سبک و ذائقه چینی در دنیای امروز که همبرگر وپیتزا دنیا را اشباع کرده و مردم غذاهای ناسالم می خورند هنوز در برخی فرهنگ ها از جمله چین مصرف غذاهای...