یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عیدی فرهاد دانشجو

عیدی فرهاد دانشجو به دانشجویان

وی در ادامه به بررسی آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: بررسی آیین نامه های دانشگاه آزاد را هم شروع کردیم تا روندی ایجاد شود که نه تنها نیاز نباشد در...