چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس چهارراه کالج در 56 سال قبل