چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس هیدرا

موجود عجیبی که عمر ابدی دارد! +عکس

موجود عجیبی که عمر ابدی دارد! +عکس شاید باورش سخت باشد اما عمر جاودانه یک رویا نیست ! دانشمندان موجودی چند سر یافته اند که هرگز پیر نمیشود و برای همیشه زنده میماند ....