پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس هتل مرزی

هتل آربز روی خط مرزی دو کشور !! +تصاویر

هتل آربز روی خط مرزی دو کشور !! +تصاویر هنگام حضور در رستوران هتل ، مسافران در قسمت فرانسه می نشینند و گارسون ها غذای آنها را از بخش سوئیس سرو می کنند، یا این امکان...