سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس های فولکس واگن

تصاویر فولکس واگن

تصاویر فولکس واگن فولکس واگن، بسته ای به منظور ارتقاء ظاهر شیروکو، خودرو محبوب هاچ بک خود، ارئه کرده است. شیروکو یکی از تولیدات قدیمی فوکس واگن به شمار می آید که...