جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس های جدید بازیگران

عکسهای جدید بازیگران در یک نمایشگاه

عکسهای جدید بازیگران در یک نمایشگاه نمایشگاه گروهی عکس «چند سالگی های من» شامل ٢٠ قطعه عکس است که توسط بچه هاى روستاى آیرقایه در نقطه صفر مرزى ایران و ترکمنستان و به...