دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس منزل مقام معظم رهبری

تصاویر کم یاب از منزل مقام معظم رهبری

تصاویر کم یاب از منزل مقام معظم رهبری خبرنگار می گوید پس از ورود به خانه چنان بغضی مرا گرفت که زبانم به لکنت افتاد... مقام معظم رهبری به خبرنگار فرمودند: این هم خانه...