پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس لیلی رشیدی و برادرش

عکس لیلی رشیدی و برادرش در چهلم پدرشان

عکس لیلی رشیدی و برادرش در چهلم پدرشان در پایان مراسم چهلم داود رشیدی، احترام برومند، لیلی رشیدی، فرزندش سینا، فرهاد و مژگان، پسر و عروس داود رشیدی با حضور روی صحنه...