چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس قصرهای تهرانی

عکس های زیبایی از قصرهای تهرانی

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان‌ها از دایره تعریف ساختمان خارج‌اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی...