عکس علی ضیا و مهدی رحمتی در مراسم عزاداری امام حسین (ع)