جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس صدام حسین و زنش

شوخی تفنگی صدام حسین با زنش!

شوخی تفنگی صدام حسین با زنش! صدام حسین در کنار همسرش ساجده در سال 1960 شوخی تفنگی صدام حسین با زنش! صدام حسین و همسرش جوان و تاریخ گرداوری:ایران...