جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس سید حسن خمینی در نوجوانی در لباس احرام