یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس سید حسن خمینی در نوجوانی در لباس احرام