عکس سیاه ترین نوزاد

متولد شدن “سیاه ترین نوزاد” قرن 21+عکس

هنوز درست یا نادرست بودن این تصویر و توضیحات از منابع معتبر اعلام نشده است!  این عکس در شبکه های اجتماعی با این توضیحات منتشر شده است: سیاه ترین نوزادی ک در قرن ۲۱...