دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس زنان گردن دراز

عکسهای زنان گردن دراز یک قبیله آفریقایی

عکسهای زنان گردن دراز یک قبیله آفریقایی در این قبیله ی آفریقایی هر سال یک حلقه به گردن دختران اضافه می‌کنند تا گردنشان درازتر و زیباتر بشود، به طوری كه بعد از سالها...