سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس رئیس جمهور پیشین افغانستان