عکس دیده نشده آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان ساواک