پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس دختران فراری تیر ماه

کمپ مخصوص زنان خیابانی(+آخرین وضعیت)

    به گزارش زیرمیزی،به اعتقاد من نباید از لفظ زنان خیابانی استفاده کنیم زیرا اینها بر اثر عواملی در معرض این آسیب روحی و اخلاقی قرار گرفته اند. البته اگر...