یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس خانه های زیبای تهرانی

عکس های زیبایی از قصرهای تهرانی

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان‌ها از دایره تعریف ساختمان خارج‌اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی...