شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس حوادث طبیعی

عکسهایی زیبا از حوادث طبیعت

طبیعت، به معنای واقعی کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی، به پدیده جهان فیزیکی و همچنین زندگی اشاره دارد؛ و همچنین اندازهٔ آن از...