چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس حسن روحانی در کنار رقیبش محسن رضایی در یک جلسه