جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس حسن روحانی در آسایشگاه سالمندان حضرت مریم مقدس(س)